“Древняя и Новая Россия” С. М. Шубінського та зародження популяризаторської течії в російській історіографії другої половини ХІХ століття

Abstract
(uk) На прикладі заснування історичного часопису «Древняя и Новая Россия» С. М. Шубінським досліджується процес постання популяризаторської течії в російській історіографії 70-х років ХІХ століття.
(en) On the example of foundation of historical magazine of “Ancient and New Russia” S. Shybinsky is explored the process of origin of populyze flow in Russian historiography of 70 th of XIX age.
Description
Keywords
історіографія, історична журналістика, популяризаторська течія, historic journalism, historiography, popylarizative wave
Citation
Босенко Н. П. “Древняя и Новая Россия” С. М. Шубінського та зародження популяризаторської течії в російській історіографії другої половини ХІХ століття / Наталія Петрівна Босенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 13. – С. 222-229.