Формування соціальної компетентності у майбутніх психологів під час освітнього процесу

Ескіз недоступний
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Бондаренко М. О.
Анотація
(uk) У тезах обґрунтовано необхідність формування соціальної компетентності у майбутніх психологів під час освітнього процесу. Розглянуто соціально-психологічний тренінг як ефективний спосіб формування соціальної компетентності майбутніх психологів.
(en) The theses substantiate the need to form the social competence of the future psychologists during the educational process. The socio-psychological training as an effective way to form the social competence of the future specialists is considered.
Опис
Ключові слова
компетентності, компетентності у майбутніх психологів, освітній процес, формування соціальної компетентності майбутніх психологів, соціальна компетентність
Бібліографічний опис
Калашникова Л. В. Формування соціальної компетентності у майбутніх психологів під час освітнього процесу / Л. В. Калашникова // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали дев’ятнанцятої міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 травня 2022 року) / гол. редактор В. В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2022. – С.174-176.