Мовні стереотипи давніх германців

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
У статті розглядаються питання пов’язані з етнічними, культурними та мовними стереотипими життя давніх германців.
The paper deals with ethnic, cultural, and language stereotypes of Old Germanic people.
Опис
Ключові слова
картина світу, мова, культура, мислення, світосприйняття, синтаксична модель, етнос, mapping of the world, language, culture, thinking, syntactic pattern
Бібліографічний опис
Оксанич М. П. Мовні стереотипи давніх германців / Маргарита Петрівна Оксанич // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2013. - Вип. 118. - С. 521-525.