Відбір і орієнтація юних легкоатлетів-бігунів 9–11 років на етапі початкової підготовки

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
(uk) Дисертація присвячена розробці інтегрального критерію рівня розвитку рухової функції юних легкоатлетів-бігунів 9–11 років, обґрунтуванню методики спортивного відбору та орієнтації юних легкоатлетів-бігунів на першому етапі спортивної підготовки. Розроблені диференційовані за віком шкали для проведення уніфікованої оцінки рівня розвитку окремих параметрів рухової функції. Розроблені інтегральні критерії, що характеризують схильність юних легкоатлетів-бігунів до роботи з переважним проявом швидкісно-силових здібностей або до роботи з переважним проявом аеробної витривалості. Експериментальним чином встановлено, що розроблені інтегральні критерії проявляють достатню стабільність під впливом тренувального навантаження різної переважної спрямованості.
(en) Thesis for seeking of scientific degree of Candidate of physical Education and Sport Science on specialty 24.00.01 – Olympic and Professional Sport. Our thesis is devoted to the working-out of the complex approach of 9–11aged athletes-runners level of development of motor function, foundation of the method of sport selection and orientation of 9–11 aged athletes-runners at the first stage of their sport preparation. Differentiative scales accordingly to the age for estimating of unique mark of the level of development of some aspects of motor function are worked out. Complex indicators of young athletes-runners inclination to the activity with display of their speed force abilities or aerobic endurance are worked out. It is determined experimentally that complex indicator which is worked out, display stability under influence of training loading of different direct.
Description
Keywords
оціночні шкалі, рухова функція, відбір, легкоатлети, орієнтація, інтегральний критерій, легкоатлеты, двигательная функция, motor function, estimation scales, orientation, selection, athletes, complex indicator
Citation
Миценко Є. В. Відбір і орієнтація юних легкоатлетів-бігунів 9–11 років на етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Євген Вікторович Миценко ; Дніпропетров. держ. ін-т фізичної культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2011. - 20 с.