Дискурс національної ідентичності в українській та польській гуманітаристиці на зламі ХХ — ХХІ століть

Abstract
(uk) Стаття присвячена обговоренню проблеми національної ідентичності в середовищі українських і польських інтелектуалів у період суспільної трансформації кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя.
(en) The article deals with the discussion of the problem of national identity in Ukrainian and Polish intellectual environment in a period of social transformation in the end of 20th ct. – beginning of 21st ct.
Description
Keywords
ідентичність, формування української державності, трансформаційні процеси, історична територія, історична пам’ять, спільна масова, громадська культура, ментальність, фрустрація, аномія, гуманітаристика, політична еліта
Citation
Проскурова С. В. Дискурс національної ідентичності в українській та польській гуманітаристиці на зламі ХХ — ХХІ століть / Світлана Володимирівна Проскурова // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 12. – С. 281-287.