Основні принципи навчання з метою системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

Анотація
У статті виявлено й описано основні принципи навчання з метою системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Так, зокрема, йдеться про такі принципи навчання, як цілеспрямованості, гуманізації і гуманітаризації, культуровідповідності, зв’язку з життям, природовідповідності, науковості, доступності, систематичності, свідомості, активності й самодіяльності, творчості й ініціативи вихованців у поєднанні з педагогічним керуванням, наочності, міцності як теоретичних знань, так і розвитком індивідуальних особливостей особистості кожного студента.
Опис
Ключові слова
інформаційна культура, майбутні соціальні педагоги, людина-комп’ютер, освітній процес, навчальний процес
Бібліографічний опис
Рацул О. А. Основні принципи навчання з метою системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій / Олександр Анатолійович Рацул // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2015. - Вип. 135. - С. 180-185.