Дослідницький потенціал методу усної історії

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
КДПУ ім. В. Винниченка
Abstract
(uk) Стаття присвячена проблемам теоретико-методичного забезпечення етнографічної практики студентів історичних факультетів (на досвіді організації польових етнографічних практик на факультеті історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка в 2006 - 2010 рр.).
(en) The article deals with the problems of theoretico-methodolodigical support for the ethnographic practice of the students of historical departments (bassed on the experience of conducting field ethnographic practice at the historical department of Kirovograd State Pedagogical University named after V. Vynnychenko in 2006 – 2010).
(ru) Статья посвящена проблемам теоретико-методического обеспечения этнографической практики студентов исторических факультетов (из опыта организации полевых этнографических практик на факультете истории и права Кировоградского государственного педагогического университета им. В. Винниченка в 2006 – 2010 гг.)
Description
Keywords
усна історія, екстрім, зона “відчуження“, соціально-виховна практика, постмодернізм, політична історія, мікроісторія, социально-воспитательная практика, устная история, микроистория, политическая история, постмодернизм, экстрим, зона “отчуждения“, verbal history, ekstrim, area of alienation, socialeducate practice, postmodernizm, political history, mikroistoriya
Citation
Проскурова С. В. Дослідницький потенціал методу усної історії / Світлана Володимирівна Проскурова // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 14. – С. 285-294.