Рівень валеологічних знань у студентів педагогічного вузу при вивченні курсу «Вікова фізіологія та валеологія»

Анотація
Розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів до валеологічної діяльності. Подано опис та наведено окремі результати констатувального та формувального педагогічного експерименту.
Опис
Ключові слова
здоров’я, здоровий спосіб життя, критерії, показники, рівні готовності, дидактичне забезпечення, ефективна реалізація, майбутні вчителі, валеологічна діяльність
Бібліографічний опис
Скороход В. М. Рівень валеологічних знань у студентів педагогічного вузу при вивченні курсу «Вікова фізіологія та валеологія» / Володимир Михайлович Скороход, Тетяна Володимирівна Руденко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 121, ч. 1. - С. 270-276.