Акцентуаційні властивості префіксів та їхній вплив на вільне акцентне варіювання слів (на матеріалі лексикографічних джерел)

Анотація
У статті класифіковано англійські префікси згідно з їхньою здатністю спричинювати акцентне варіювання, розглянуто акцентуаційні властивості префіксів, які представлені в матеріалі дослідження, визначено вплив цих префіксів на видозміну акцентного оформлення слів.
English prefixes are classified according to their ability to cause accentual variation. Prefixes accentual characteristics and their influence on words accentual structure modifications are manifested.
Опис
Ключові слова
англійські префікси, акцентуаційні властивості, варіювання акцентної структури слів, English prefixes, accentual characteristics, words accentual structure variation
Бібліографічний опис
Данильченко С. В. Акцентуаційні властивості префіксів та їхній вплив на вільне акцентне варіювання слів (на матеріалі лексикографічних джерел) / Станіслава Вадимівна Данильченко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 119. - С. 146 - 151.