Просоціальна поведінка у контексті становлення професійної компетентності майбутніх психологів

Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калашникова Л. В. Просоціальна поведінка у контексті становлення професійної компетентності майбутніх психологів / Людмила Володимирівна Калашникова // Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика. Матеріали III Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (24 лютого 2023 року):3бірник тез / За заг.ред. докт. психол. наук, проф, Клочек Л.В., докт.психол. наук, проф. Гейко Є.В. - Кропивницький: ЦДУ, 2023. – С. 92-95.