Психологічний супровід обдарованої дитини в контексті особистісно-орієнтованого підходу

Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Kalashnikova L. Psychological Accompaniment of the Gifted Child in the Context of the Person-Oriented Approach / L. V. Kalashnikova // Modern scientific developments in pedagogy and psychology: conference proceedings (November 3-4, 2022). - Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. - Р. 33-37.