Засоби вираження евіденційності в німецькій мові

Ескіз недоступний
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(UA) У статті проаналізовано різні підходи до визначення категорії евіденційності в мовознавстві, описано типи евіденційності та охарактеризовано різноманітні засоби її репрезентації в німецькій мові.
(EN) In the paper the different methods of approach to the determination of the category of evidentiality in linguistics are analysed, the types of evidentiality are described and various means of their representation in German are defined.
Опис
Ключові слова
евіденційність, пряма евіденційність, непряма евіденційність, інференційність, переказування, перцептуальність, модальність, evidentiality, direct evidentiality, indirect evidentiality, inferenciality, retelling, perceptiality, modality
Бібліографічний опис
Пянковська І. В. Засоби вираження евіденційності в німецькій мові / Ірина Володимирівна Пянковська // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105, ч. 1. – С. 381-384.