До проблеми навчання аудіюванню студентів 1-2 курсів мовних факультетів (англійська мова)

Ескіз недоступний
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
У статті досліджено методи і прийоми навчання аудіюванню студентів 1−2 курсів. Автор розглядає особливості навчання аудіюванню та комплекс завдань для розвитку компетенцій в аудіюванні та говорінні, визначає послідовність їх застосування з урахуванням рівня сформованості навичок і вмінь студентів.
The article introduces methods and approaches of teaching first- and second-year students listening. The author considers the characteristics of the process and the activities to develop students’ listening and speaking skills.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетенція, мовленнєві навички та вміння, компетенція в говорінні, компетенція в аудіюванні, communicative com petence, competence in listening and speaking, communicative skills
Бібліографічний опис
Савенко Т. В. До проблеми навчання аудіюванню студентів 1-2 курсів мовних факультетів (англійська мова) / Тетяна Вікторівна Савенко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. - Вип. 119. - С. 464-467.