Розвиток та функціонування підрядних умовних речень у середньоверхньонімецькій мові

Ескіз недоступний
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(UA) У статті розглядаються формально-синтаксичні характеристики підрядних умовних речень, функціонування та варіативність умовних сполучників та основні моделі порядку слів у середньоверхньонімецькій мові.
(EN) The structure of subordinate conditional sentences in middle High German is researched. Also the functioning and variety of conditional conjunctions, as well as the main word-order patters in the mentioned period are analysed.
Опис
Ключові слова
асиндетичний зв’язок, немаркований гіпотаксис, порядок слів, поліфункціональність, asydetic relation, unmarked hypotaxis, word order, polyfunctionality
Бібліографічний опис
Оксанич М. П. Розвиток та функціонування підрядних умовних речень у середньоверхньонімецькій мові / Маргарита Петрівна Оксанич // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. праць / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105, ч. 1. – С. 407-411.