Використання сучасних технологій у формуванні готовності майбутнього фахівця природничих дисциплін до валеологічного виховання учнів

Abstract
(uk) Розкрито сутність та основні складові готовності майбутніх учителів до валеологічної діяльності. Подано опис та наведено окремі результати констатувального та формувального педагогічного експерименту.
(ru) Раскрыта сущность и основные составляющие готовности будущих учителей к валеологической деятельности. Представлено описание и приведены отдельные результаты констатирующего и формирующего педагогического эксперимента.
Description
Keywords
здоровий спосіб життя, критерії, показники, рівні готовності, дидактичне забезпечення, ефективна реалізація
Citation
Скороход Т. В. Використання сучасних технологій у формуванні готовності майбутнього фахівця природничих дисциплін до валеологічного виховання учнів / Тетяна Володимирівна Скороход // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 145-154.