Середньоанглійська конструкція accusativus cum infinitivo в контексті програми мінімалізму

Ескіз недоступний
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КДПУ ім. В. Винниченка
Анотація
(uk) У статті досліджено структурні особливості інфінітивної конструкції accusativus cum infinitivo в середньоанглійській мові з позицій програми мінімалізму, окреслено принципи деривації речень з інфінітивною конструкцією та висвітлено сутність основних мінімалістичних трансформацій.
(en)The paper studies the structural peculiarities of the accusativus cum infinitivo construction in Middle English within the framework of minimalist program, highlights the principles of deriving sentences with the infinitival construction, and explains the essence of basic minimalist transformations.
Опис
Ключові слова
інфінітивна конструкція, програма мінімалізму, логічна форма, фонетична форма, промовляння, трансформація, діаграма-дерево, infinitival construction, minimalist program, logical form, phonetic form, spellout, transformation, tree diagram
Бібліографічний опис
Леонідов О. С. Середньоанглійська конструкція accusativus cum infinitivo в контексті програми мінімалізму / Олександр Сергійович Леонідов // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 485-487.