Словник-довідник до курсу «Музичне мистецтво в контексті художньої культури»

Анотація

(ua) Словник-довідник призначений для вивчення курсу «Музичне мистецтво в контексті художньої культури», містить терміни з культурології, мистецтвознавства, мистецької освіти, спектр категоріально-поняттєвого поля, що відноситься до художньо-культурного простору минулого й сучасності. Пропонований словник-довідник також допоможе майбутнім вчителям у вивченні фахових дисциплін, зокрема «Історія світової культури», «Сучасне мистецтво», «Аналіз музичних творів», «Поліфонія», «Основи композиторської майстерності» та ін., сприятиме розширенню й поглибленню художнього тезаурусу, збагаченню поліхудожньої сфери майбутніх фахівців мистецтва.

Опис

Стратан-Артишкова Т. Б. Словник-довідник до курсу «Музичне мистецтво в контексті художньої культури» // Тетяна Борисівна Стратан-Артишкова, Олена Борисівна Шевцова. - Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2023. – 92 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис