Соціокультурні аспекти освоєння українцями північного Причорномор’я та Криму в XVI–XVIIІ ст.

Abstract
(uk) Стаття присвячена проблемі колонізації українцями Північного Причорномор’я та Криму (XVI XVIІІ ст.) в історичному, геополітичному, соціокультурному вимірах та проблемі подолання етноцентричного підходу до явищ вітчизняної історії.
(en) The article is dedicated to the problem of Ukrainian colonization of Northern regions of the Black Sea and Сrimeе (XVI–XVIII ct.) in the historical, geopolitical, socio-cultural dimensions and to the problem of overcoming ethnocentric approach to the phenomena of Ukrainian history.
Description
Keywords
рухливий кордон, землеробський етап, каталізатор козаччини, кочівники-азійці, буферна смуга, азійські кочовики, колонізація, колонізація Північного Причорномор'я, колонізація Криму, історія XVI - початок XIX століття, Великий степовий кордон, чорноморська орієнтація, буферна зона, Велике князівство Литовське, Річ Посполита, Османська імперія
Citation
Проскурова С. В. Соціокультурні аспекти освоєння українцями північного Причорномор’я та Криму в XVI–XVIIІ ст. / Світлана Володимирівна Проскурова // Наукові записки КДПУ. Серія: Історичні науки / ред. В. М. Філоретов [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 10. – С. 167-174.