Діалогічна взаємодія як ефективна інноваційна технологія професійної підготовки майбутніх психологів

Анотація
Опис
Ключові слова
освітній простір, реформування вищої школи, діалогічний підхід, учасники освітнього простору, педагогічна майстерність, діалогічна взаємодія
Бібліографічний опис
Калашникова Л. В. Діалогічна взаємодія як ефективна інноваційна технологія професійної підготовки майбутніх психологів / Л. В. Калашникова // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики: матеріали II Міжнародної наук.-практ. онлайн конф. (25 лютого 2022 року) / за заг. ред. Клочек Л. В., Гейко Є. В. – Кропивницький: ЦДПУ, 2022. – С. 202-207.