Синтетичні образи О. Пушкіна в перекладі П. Тичини

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КДПУ ім. В. Винниченка

Анотація

(uk) У статті досліджено переклади П. Тичини синтетичних поетичних образів О. Пушкіна на матеріалі поезій «Нічний зефір», «Зимовий вечір», «Обвал», «Біси».
(en) The renderings byP. Tychyna of the synthetic poetic images by A. Pushkin on the basis of the poetry “The Night Zephyr”, “The Winter Evening”, “The Slide”, “Evil Spirits” are investigated in the paper.

Опис

Ключові слова

О. Пушкінпереклад, П. Тичина, поезія, живописний ефект, синтетичний образ, музичний ефект, зорове враження, звукове враження, A. Pushkin, P. Tychyna, Rendering, poem, synthetic image, painting, effect, musical effect, visual impression, sound impression

Бібліографічний опис

Фока М. В. Синтетичні образи О. Пушкіна в перекладі П. Тичини / Марія Володимирівна Фока // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ, 2011. – Вип. 95, ч 1. – С. 447-452.