Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. - Вип. 21

Анотація

Опис

У збірнику подані наукові статті студентів, магістрантів з актуальних проблем фізичної культури, олімпійського і професійного спорту та реабілітації, що висвітлюють теоретичні, методичні та педагогічні питання щодо формування мотивації до здорового способу життя, сучасні оздоровчі і реабілітаційно-корекційні технології, засоби стимуляції здоров’я, формування професійних навичок майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України. Збірник наукових праць ХХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ЦДУ ім. В. Винниченка. - Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2023. - 275 с.