Вплив інформаційних технологій на формування шлюбно-сімейних уявлень у дітей і молоді в умовах сучасного суспільства

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

(uk) В статті аналізуються причини кризи інституту сім’ї, характерної для сучасного українського суспільства. Досліджуються шлюбно-сімейні уявлення українських підлітків і молоді та деструктивний вплив на їх формування сучасних засобів масової інформації. Намічено основні напрямки профілактики та корекції негативного впливу ЗМІ.
(ru) В статье представлен анализ причин кризиса cемьи, характерного современному украинскому обществу. Исследуются брачно-семейные представления украинских подростков и молодежи деструктивное влияние на их формирование современных средств массовой информации. Намечены основные направления профилактики и коррекции негативного влияния СМИ.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Міненко О. О. Вплив інформаційних технологій на формування шлюбно-сімейних уявлень у дітей і молоді в умовах сучасного суспільства / О. О. Міненко // Наукові записки Ін-ту психол. ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 31. – С. 108 –116.