Понятійний словник з теорії і методики фізичного виховання

Ескіз недоступний

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦДПУ імені Володимира Винниченка

Анотація

Опис

У навчальному посібнику розглянуті базові поняття з теорії і методики фізичного виховання.. Основні визначення представлені у посібнику сприяють професійній підготовці фахівців з фізичної культури, фізичної реабілітації й рекреації та олімпійського і професійного спорту. Навчальний посібник «Понятійний словник з теорії і методики фізичного виховання для студентів напрямів підготовки: 014.11 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт є складовою науково-методичного забезпечення студентів з дисципліни Теорія і методика фізичного виховання. До посібника увійшли основні поняття за темами, які вивчаються в межах курсу «Теорія і методика фізичного виховання» та дозволяють студенту самостійно підготуватись до складання курсового іспиту та державної атестації

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мельнік А. О. Понятійний словник з теорії і методики фізичного виховання: навчальний посібник / Анастасія Олександрівна Мельнік. – Кропивницький: ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2017. – 96 с.