English for mathematicians

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Піскова М. А.
Анотація
Опис
Упровадження навчально-методичного посібника з іноземної мови (англійської) за професійним спрямуванням передбачено для студентів факультету математики, природничих наук та технологій. У змісті посібника подано десять тем, у яких студентам запропоновано матеріали для вдосконалення усного мовлення, читання, письма. В опрацюванні кожної теми передбачено також індивідуальну роботу. Структура всіх тем однотипна. Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дає змогу швидко, без зайвих зусиль усвідомити специфіку кожного завдання. Матеріал, викладений у посібнику, дозволяє активізувати пізнавальну діяльність студентів у процесі вивчення дисципліни; мотивувати їх до підвищення рівня володіння фаховою іноземною мовою.
Ключові слова
Бібліографічний опис
English for mathematicians: навчально-методичний посібник з курсу «іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів факультету математики, природничих наук та технологій / Уклад. Тетяна Анатоліївна Капітан, Тетяна Олександрівна Лелека. – Кропивницький: ФОП Піскова М. А., 2023. – 224 с.