Використання методу аналізу наративів для виявлення новоутворень в ідентичності особистості

Ескіз недоступний

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

(ru) В данной работе представлены критерии анализа нарративов для исследования новообразований в идентичности. Критерии разработаны автором на основе феноменологического анализа психодинамической структуры нарратива и могут быть использованы для исследования особенностей и новообразований идентичности как в процессе индивидуальной работы, так и в большой группе исследуемых.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Міненко О. О. Використання методу аналізу наративів для виявлення новоутворень в ідентичності особистості / О. О. Міненко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психол. ім. Г. С. Костюка АПН України / [ред. кол.: С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2005. – Т. 7, вип. 4. – С. 248–258.