Використання пісенної творчості в навчанні іноземної мови на немовних факультетах

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КДПУ ім. В. Винниченка

Анотація

(uk) У статті розглянуто вплив пісенної творчості (на прикладі англомовної пісні) на підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів немовних факультетів. Досліджено її методичний потенціал. Підкреслено значення іншомовної пісні як ефективного елемента сугестивного методу навчання.
(en) The influence of a song as an art (English song is taken as an example) on the effectiveness of teaching foreign languages at nonlinguistic faculties is considered. Its potential from the point of view of language teaching methods is examined. The meaning of the foreign language song as an effective element of the suggestive method of teaching is underlined.

Опис

Ключові слова

іншомовна пісня, іноземні мови, немовні факультети, сугестивний метод, стратегії навчання, a foreign language song, foreign languages, nonlinguistic faculties, suggestive method, strategies of teaching

Бібліографічний опис

Смірнова Л. Л. Використання пісенної творчості в навчанні іноземної мови на немовних факультетах / Ліна Леонідівна Смірнова // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ, 2011. – Вип. 96, ч 2. – С. 421-425.