Українські письменники XIX-го століття як перекладачі та критики перекладу

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КДПУ ім. В. Винниченка

Анотація

(uk) Специфіка взаємодії літератур полягає в конкретних завданнях, з’ясування яких дозволяєвідрізнити одиничне й загальне, новаторське й традиційне, а також те концептуально унікальне, що властиве письменству українського народу.
(en) The peculiarity of different literatures’ interaction lies in concrete tasks,the clarification of which allows to differentiate single and common; innovative and traditional and also the conceptual unique thing thatis peculiar to the Ukrainian pеople literature.

Опис

Ключові слова

художній переклад, знакові поняття в перекладі, національна своєрідність художнього твору, literary translation, significant concepts in translation, national character of a work of art

Бібліографічний опис

Білоус О. І. Українські письменники XIX-го століття як перекладачі та критики перекладу / Ольга Іванівна Білоус // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ, 2011. – Вип. 95, ч 1. – С. 475-482.