Визначення стану готовності випускників факультетів фізичного виховання до застосування інтерактивних методів навчання

Abstract
У статті визначено інструментарій встановлення стану готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження інтерактивних методів навчання. Визначені педагогічні умови успішного застосування інтерактивних методів навчання у підготовці фахівців педагогічної освіти. Розглянуто поетапне впровадежння взаємозв’язку теорії і практики, інтеграції професійно-орієнтованих дисциплін, диференційованого підходу до методів педагогічного впливу відповідно рівня фахової підгтовки майбутніх випускників факультетів фізичного виховання. Передбачено впровадження у навчальний процес онлайн-довідника під час вивчення дисциплін фахової підготовки.
Description
Keywords
майбутній вчитель фізичної культури, інтерактивні методи навчання, метод мозкового штурму, візуальна лекція, дискусія, метод проектів, оксфордські дебати, центри інноваційного навчання, онлайн-довідник
Citation
Турчак А. Л. Визначення стану готовності випускників факультетів фізичного виховання до застосування інтерактивних методів навчання / Анатолій Леонідович Турчак, Ольга Володимирівна Шевченко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 141, ч. 2. - С. 10-17.