Загальне мовознавство

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

(ua) Навчально-методичний посібник призначений для студентів рівня вищої освіти «магістр» Спеціальності:014 Середня освіта (українська мова та література) Освітньої програми: Середня світа (Українська мова і література та Англійська мова і зарубіжна література) (форма навчання денна, заочна). Він спрямований на формування у студентів знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми з курсу «Загальне мовознавство» Висвітлюються основні мовознавчі проблеми, найважливіші напрями та ідеї сучасного мовознавства, різні лінгвістичні школи з їх концепціями, методи і прийоми лінгвістичного аналізу тощо. Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури, функціонування і розвитку мови. Посібник відповідає сучасним вимогам і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Подані теми для самостійного опрацювання, завдання для контрольних робіт та список рекомендованої літератури, що сприятимуть інтенсифікації роботи студентів у межах курсу “Загальне мовознавство”.

Опис

Загальне мовознавство : Навчально-методичний посібник / Укладач Т.О. Лелека. - Кропивницький, 2023. - 152 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис