Багатозначність іменників сучасної німецької та української мов

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

РВВ КДПУ ім. В. Винниченка

Анотація

(uk) У статті розглянуто явище полісемії іменників сучасної німецької та української мов, проаналізовано зв’язки іменників з лексико-семантичними парадигмами різних видів, роль та місце найбільш багатозначних іменників у словниковому складі.
(en) The article is devoted to the phenomenon of noun polysemy of modern German and Ukrainian languages to links of nouns with lexicosemantic paradigms of different kind, to the role and place of polysemy in lexicon.

Опис

Ключові слова

полісемія іменників, лексико-семантичні парадигми, лексема, словниковий склад, polysemy of noun, lexico-semantic paradigms, lexema, lexicon

Бібліографічний опис

Капітан Т. А. Багатозначність іменників сучасної німецької та української мов / Тетяна Анатоліївна Капітан // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 70-74.