Використання інформаційних технологій при підготовці абітурієнтів для професійної освіти

Abstract
(uk) На фоні реформування освіти, зроблена спроба осмислення підготовки нової генерації педагогічних кадрів для загальноосвітніх шкіл, що зможуть спрямувати сили шляхом навчання й управління пізнавальним процесом самим учнем. Одним з напрямків підготовки такого вчителя є сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що привальному використанні сприяють розвитку творчих і розумових здібностей. Цей шлях істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань.
(ru) На фоне реформирования образования, сделанная попытка осмысления подготовки новой генерации педагогических кадров для общеобразовательных школ, которые смогут направить силы путем учебы и управления познавательным процессом самим учеником. Одним из направлений подготовки такого учителя есть современные информационно-коммуникационные технологии, что привальном использовании содействуют развитию творческих и умственных способностей. Этот путь существенно изменяет характер взаимодействия между учителем и учеником, ориентируя последнего на активное усвоение знаний.
Description
Keywords
інформаційно-комунікаційні технології, інформаційні технології, трудове навчання, мультимедіа, информационно-коммуникационные технологии, информационные технологии, трудовая учеба, мультимедиа
Citation
Гринь Д. В. Використання інформаційних технологій при підготовці абітурієнтів для професійної освіти / Денис Васильович Гринь // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 39-43.