Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку

Постійне посилання зібрання

У збірнику подані наукові статті з актуальних проблем фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, фізичної реабілітації й рекреації, що висвітлюють теоретичні, методичні, інноваційні та педагогічні питання щодо поліпшення якості підготовки фахівців, формування мотивації до здорового способу життя, рекреаційно-оздоровчої діяльності, обґрунтування змісту сучасної оздоровчої стратегії й реабілітаційно-корекційні технології, засобів стимуляції здоров’я різних верств населення, військово-патріотичного виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

Переглянути